Norsk Kryptoseminar 2011

Oppdatert 08.11.2011: Program for arrangement lastet opp

Norsk kryptoseminar organiseres i år på Selmersenteret, Institutt for Informatikk, i Bergen 9-10. november 2011. (Høyteknologisenteret i Bergen, Thormøhlensgt. 55)

Norsk Kryptoseminar er et årlig arrangement som ble startet i 1998 på initiativ fra FO/E. Hensikten er å samle kryptologimiljøene i Norge for å fremme teori og praksis innenfor kryptologi. Seminaret er åpent for alle som er interessert i kryptologi med følgende begrensning:

Alle deltagerne må holde en valgfri 15-45 minutters presentasjon på norsk (eller lignende) omkring forskning, utvikling eller anvendelse av kryptologi.

Studenter blir oppfordret til å presentere sine aktuelle forskningsfelt fra prosjekter, hovedoppgaver og dr.grads-studier.

Seminaret er gratis, men deltagerne må selv dekke utgifter til reise og opphold. Midler er tilgjengelig for å dekke reiseutgifter for stipendiater.
Søknad om dekning av utgifter bes sendt sammen med påmeldingen.

Det vil bli servert lunsj begge dager uten kostnad for deltakerne. Det blir et sosialt arrangement torsdag kveld som deltagerne selv dekker utgiftene til.

Foreløpig tidsskjema er onsdag 9. november 10-16 og torsdag 10. november 9-15.

Deltagelse på seminaret krever påmelding. Påmelding med navn, institusjon og tittel på foredrag sendes til Tor Helleseth (Tor.Helleseth@ii.uib.no) innen 20. oktober.

Program for arrangement http://www.frisc.no/wp-content/uploads/2011/11/Progran-NKS2011.pdf

Filer fra arrangementet

File Author Name
Progran-NKS2011 NKS Program
Progran-NKS2011 NKS Program
Kazymyrov-BlockCiphers Oleksandr Kazymyrov Block ciphers
Hassanzadeh-GSM Security Mehdi Hassanzadeh GSM Security Overview
Chen-Talk_Bergen_2011 Yanling Chen On Orthogonal Latin Squares
Budaghyan.pdf Lilya Budaghyan APN functions and S-boxes
Toorani-Presentation_01 Mohsen Toorani Certificateless Public‐Key Cryptography
Steine-presentation Asgeir Steine A Protocol for Online Mobile Payment
Sohizadeh M.Reza Sohizadeh A. Minimalist Cryptography
Semaev-NewCircuitLattice Igor Semaev Improvements on Circuit Lattices
Schilling-Seoul2011 Thorsten Schilling, Håvard Raddum Improvements on Circuit Lattices
Samardjiska-ClassOfMQLQprezentacija Simona Samardjiska On a class of left MQQs with degree invariant to parastrophy
Li-A survey on constructions of BFs with optimum AI Chunlei Li A survey on construction of Boolean function with optimum algebraic immunity (AI)
Kholosha-ISIT_pres Claude Carlet, Tor Helleseth, Alexander Kholosha, Sihem Mesnager Niho Bent Functions and Hyperovals

Nettside med mer informasjon om kommer senere

This entry was posted in Arrangementer. Bookmark the permalink.