Monthly Archives: November 2012

NISK2012 keynote: The Future of Cyber Crime and Forensics

Professor Marcus Rogers, Purdue University, holdt keynote foredraget på NISK2012 med tittelen “The Future of Cyber Crime and Forensics”: nisk2012-keynote-rogers-1-14.pdf nisk2012-keynote-rogers-15-28.pdf

Posted in Arrangementer | Comments Off on NISK2012 keynote: The Future of Cyber Crime and Forensics

Norsk Kryptoseminar 2012

Norsk kryptoseminar ble i år arrangert av NSM og fant sted på Oslo Kongressenter 7.- og 8.- november 2012. Meningen er å samle fagfolk fra nasjonale forskningsmiljø og industri til å presentere sin forskning og problemstillinger. I alt var det … Continue reading

Posted in Arrangementer | Comments Off on Norsk Kryptoseminar 2012

Frokostmøte Digital forensics

Vi setter søkelys på utfordringene og hva som må til for å møte dem. Kan norske IKT-bedrifter bidra med løsninger? Vi har invitert tre eksperter som belyser dette aktuelle temaet fra ulike ståsteder: Rune Fløisbonn, avdelingsdirektør – leder av Datakrimavdelingen, … Continue reading

Posted in Arrangementer | Comments Off on Frokostmøte Digital forensics