Monthly Archives: June 2013

Presentasjon på nasjonalt møte om forskning på IKT-sikkerhet

Hanno Langweg presenterte FRISC verdinettverket på et nasjonalt møte om forskning på IKT-sikkerhet 3. juni 2013. Link til dokumentet.

Posted in Dokumenter | Comments Off on Presentasjon på nasjonalt møte om forskning på IKT-sikkerhet