Monthly Archives: May 2012

Innspill til Forskningsrådets satsing på IKT-forskning og -innovasjon

Forskningsrådet har startet prosessen med å utvikle en ny satsing på IKT-forskning og -innovasjon. FRISC ble invitert til å komme med innspill til spørsmål og problemstillinger. Link til dokumentet.

Posted in Dokumenter | Comments Off on Innspill til Forskningsrådets satsing på IKT-forskning og -innovasjon

Presentasjon på VERDIKT konferansen 2012

Stig Frode Mjølsnes presenterte FRISC verdinettverket på Forskningsrådets VERDIKT konferanse 25. april 2012. Link til dokumentet.

Posted in Dokumenter | Comments Off on Presentasjon på VERDIKT konferansen 2012

Frokostmøte – Cybertrusler

Vi setter søkelys på utfordringene og hva som må til for å møte dem. Kan norske IKT-bedrifter bidra med løsninger? Vi har invitert tre eksperter som belyser dette aktuelle temaet fra ulike ståsteder: Torgeir Broen, Forsker, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI): Utfordringer … Continue reading

Posted in Arrangementer | Comments Off on Frokostmøte – Cybertrusler