Monthly Archives: September 2011

FRISC presenteres på ICT Call 8 informasjonsmøte i Trondheim

Stig Frode Mjølsnes presenterer FRISC – Forum for Research and Innovation in Security and Communications – på ICT Call 8 informasjonsmøte i Trondheim 13. september 2011. Møtet arrangeres av NTNU og Forskningsrådet og fokuserer på forskningsemnene innenfor Challenge 1 i … Continue reading

Posted in Arrangementer | Comments Off on FRISC presenteres på ICT Call 8 informasjonsmøte i Trondheim

NISK 2011 – Tromsø

Norsk informasjonssikkerhetskonferanse (NISK) er en nasjonal informasjonssikkerhets konferanse som tar opp teoretiske og praktiske temaer knyttet til fagområdet. Konferansen er en felles arena for forskere og praktikere som er interessert i å utvikle kunnskap innen feltet. NISK finner sted i … Continue reading

Posted in Arrangementer | Comments Off on NISK 2011 – Tromsø

Research priorities in information security

This document articulates research priorities in the area of information security as seen by NISNet (Norsk Ressursnettverk for Informasjonssikkerhet, Norwegian Information Security Network) in 2008. The document is intended as input to discussions in the IT security community, and to provide … Continue reading

Posted in Arkiv, Dokumenter, Nisnet | Comments Off on Research priorities in information security