Monthly Archives: December 2013

Møte i FRISC referansegruppe 2013

Referat fra møte i FRISC referansegruppe Tidspunkt: Onsdag 27. november 2013, 13:00-16:00. Sted: Rica Victoria Hotel, Oslo. Referent: Leif Nilsen, Thales/Unik Til stede: Leif Nilsen, Thales Norway (leder) (LN) Hanno Langweg, HIG (HL) Anders Paulshus, Conax (AP) Terje Jensen, NSM (TJ) … Continue reading

Posted in Arrangementer | Comments Off on Møte i FRISC referansegruppe 2013

Finse winter school 2014 information

Neste års vinterskole på Finse vil bli avholdt 4.-9. mai (søndag-fredag). Informasjon om påmelding blir utsendt til alle FRISC-medlemmer på nyåret. Her finner du dokumenter og presentasjoner fra Finse 2013. Next years Finse winter school will be held from 4 … Continue reading

Posted in Arrangementer | Comments Off on Finse winter school 2014 information