Temagrupper

To årlige tematiske arbeidsgrupper hvert år. Temagruppene ledes av personer fra næringsliv eller offentlige organisasjoner og ha nestleder fra akademisk miljø, eller omvendt. Temagruppene skal møtes en eller to ganger i året og ha som output enten en innovasjonsrapport, forskningsprosjektsøknad, nye samarbeidskonstellasjoner (f.eks. nærings-stipendiater), eller lignende, med presentasjon på en av FRISCs møteplasser. Det skal etableres inntil to årlige temagrupper hvert år i fire år. Temaene skal settes med basis i en utvelgelsesprosess, dvs. temavalg skal være avhengig først og fremst av motiverte deltakere.

2014

Temagruppene i 2014 er Anvendelser av kryptografi i skadevare

og Cyber Infrastructure Protection.

2013

Temagruppen i 2013 var Anvendelser av kryptografi i skadevare.

2012

Temagruppene i 2012 var FRISC Biometrics Forum og FRISC Digital Forensics Forum.