Om FRISC

FRISC – Forum for Research and Innovation in Security and Communications – er et verdinettverk i VERDIKT programmet, støttet av Forskningsrådet.

Hensikten med FRISC er å skape møteplasser for forskning og innovasjon innen informasjonssikkerhet, der informasjonsdeling og verdiskapende utnyttelse av resultater kan skje med internasjonalt perspektiv. Formålet med FRISC-nettverket er to-delt.

 1. Å øke internasjonal verdiskaping og utnyttelse av forskning og innovasjon i fagsøylen Sikkerhet, personvern og sårbarhet i Fremtidens Internett.
 2. Formidle strategiske forslag og råd til forskningspolitikken på området
  informasjonssikkerhet.

FRISC skal skape både fysiske og virtuelle møteplasser:

 • NISK Norsk Informasjonssikkerhetskonferanse
 • Frokostmøter med sikringskost
 • Sikkerhetstorget
 • Tematiske arbeidsgrupper
 • Referansegruppe/Nettverksråd
 • EU FP koordineringsworkshop
 • Prosjektstipendiatseminar
 • Finse-seminar
 • Invitasjon av utenlandske ledende forskere
 • Ad hoc workshops, seminarer, kontaktmøter og debattfora
 • Norsk Kryptoseminar
 • Webserver www.frisc.no
 • FRISC e-post rettede distribusjonslister
 • LinkedIn nettverksgruppe: http://www.linkedin.com/groups?gid=3909295
 • Twitter for nyheter

Nettverket ledes av Stig Frode Mjølsnes, professor ved institutt for telematikk, NTNU.