Author Archives: Hanno Langweg

NISK 2014

Title: NISK Norsk informasjonssikkerhetskonferanse Location: Fredrikstad Start Date: 2014-11-18 End Date: 2014-11-19

Posted in Arrangementer | Comments Off on NISK 2014

Finse winter school 2015

Winter School in Information Security, Finse – May 3 – 8, 2015 FRISC – Forum for Research and Innovation in Information Security and Communications – organizes a research course in information security at Finse, May 3 – 8, 2015. The … Continue reading

Posted in Arrangementer | Comments Off on Finse winter school 2015

FRISC Forum on Information Security in the Norwegian Oil and Gas Industry

Title: FRISC Forum on Information Security in the Norwegian Oil and Gas Industry Location: Måltidets hus, Stavanger Link out: Click here Start Time: 10:00 Date: 2014-08-29 End Time: 17:00 Secure your information infrastructure in oil and gas business Integrated operations … Continue reading

Posted in Arrangementer | Comments Off on FRISC Forum on Information Security in the Norwegian Oil and Gas Industry

Møte i FRISC referansegruppe 2013

Referat fra møte i FRISC referansegruppe Tidspunkt: Onsdag 27. november 2013, 13:00-16:00. Sted: Rica Victoria Hotel, Oslo. Referent: Leif Nilsen, Thales/Unik Til stede: Leif Nilsen, Thales Norway (leder) (LN) Hanno Langweg, HIG (HL) Anders Paulshus, Conax (AP) Terje Jensen, NSM (TJ) … Continue reading

Posted in Arrangementer | Comments Off on Møte i FRISC referansegruppe 2013

Presentasjon på nasjonalt møte om forskning på IKT-sikkerhet

Hanno Langweg presenterte FRISC verdinettverket på et nasjonalt møte om forskning på IKT-sikkerhet 3. juni 2013. Link til dokumentet.

Posted in Dokumenter | Comments Off on Presentasjon på nasjonalt møte om forskning på IKT-sikkerhet

Finse winter school 2013

Winter School in Information Security, Finse 1222, April 21-26, 2013 FRISC – Forum for Research and Innovation in Information Security and Communications – organizes a research course in information security at Finse, April 21-26, 2013. The course is open for … Continue reading

Posted in Arrangementer | Comments Off on Finse winter school 2013

Finse winter school

Finse vinterskole består av inviterte foredrag av internasjonalt ledende forskere med erfaring fra EU-prosjekter eller industriell utvikling, og presentasjoner og drøfting av ideer til nye tjenester og produkter av medlemmene og andre deltakere. Seminaret er på 30 foredragstimer og arrangeres … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Finse winter school

NISK2012 keynote: The Future of Cyber Crime and Forensics

Professor Marcus Rogers, Purdue University, holdt keynote foredraget på NISK2012 med tittelen “The Future of Cyber Crime and Forensics”: nisk2012-keynote-rogers-1-14.pdf nisk2012-keynote-rogers-15-28.pdf

Posted in Arrangementer | Comments Off on NISK2012 keynote: The Future of Cyber Crime and Forensics

Norsk Kryptoseminar 2012

Norsk kryptoseminar ble i år arrangert av NSM og fant sted på Oslo Kongressenter 7.- og 8.- november 2012. Meningen er å samle fagfolk fra nasjonale forskningsmiljø og industri til å presentere sin forskning og problemstillinger. I alt var det … Continue reading

Posted in Arrangementer | Comments Off on Norsk Kryptoseminar 2012

Frokostmøte Digital forensics

Vi setter søkelys på utfordringene og hva som må til for å møte dem. Kan norske IKT-bedrifter bidra med løsninger? Vi har invitert tre eksperter som belyser dette aktuelle temaet fra ulike ståsteder: Rune Fløisbonn, avdelingsdirektør – leder av Datakrimavdelingen, … Continue reading

Posted in Arrangementer | Comments Off on Frokostmøte Digital forensics