Prosjektpartnere

Prosjektpartnere i FRISC er:

  • Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)
  • Høgskolen i Gjøvik
  • Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)
  • Norsk Regnesentral
  • NTNU
  • Thales Norway
  • Universitetet i Agder
  • Universitetet i Bergen
  • Universitetet i Oslo
  • Universitetet i Stavanger