Frokostmøte Digital forensics

Vi setter søkelys på utfordringene og hva som må til for å møte dem. Kan norske IKT-bedrifter bidra med løsninger? Vi har invitert tre eksperter som belyser dette aktuelle temaet fra ulike ståsteder:

  • Rune Fløisbonn, avdelingsdirektør – leder av Datakrimavdelingen, Kripos:
    Datatekniske undersøkelser for å bekjempe alvorlig kriminalitet

  • Thomas Dahl, senior manager, Granskingsenheten, Ernst & Young:
    Digital forensics i næringslivet – forebygging og avdekking av misligheter

  • Katrin Franke, professor, Høgskolen i Gjøvik:
    Computational Foreniscs: Adding efficiency and intelligence to big-data investigations

Oslo, 7. desember 2012.

For mer informasjon se invitasjonen til arrangementet

This entry was posted in Arrangementer. Bookmark the permalink.