Velkommen til FRISC

FRISC – Forum for Research and Innovation in Security and Communications – er et verdinettverk i VERDIKT programmet, støttet av Forskningsrådet.

Hensikten med FRISC er å skape møteplasser for forskning og innovasjon innen informasjonssikkerhet, der informasjonsdeling og verdiskapende utnyttelse av resultater kan skje med internasjonalt perspektiv.