Innmelding

Innmelding til FRISC.no innebefatter følgende:

  • Medlemskap er åpent og gratis
  • frisc.no epost distribusjonsliste om arrangement, tiltak, nyheter
  • Kort profilering på websider av medlemmer
  • Invitasjon til sponset deltakelse på FRISC møteplasser
  • Forslagsrett til tema og problemstillinger vi skal ta opp

Vennligst benytt følgende skjema for innmelding, en bekreftelse sendes til oppført kontaktperson.

FRISC.no Contact