Frokostmøte Sikkerhet i IoT – 8. desember

Sikkerhet i Internet of Things

FRISC – Forum for Research and Innovation in Security and Communications inviterer med dette til frokostmøte med sikringskost.

Vi setter søkelys på utfordringene og hva som må til for å møte dem. Kan norske IKT-bedrifter bidra med løsninger? Vi har invitert tre eksperter som belyser dette aktuelle

temaet fra ulike ståsteder:

  • Ovidiu Vermesan, sjefsforsker, SINTEF:
    Trusted IoT – Applications and Technology
  • Atle Årnes, fagdirektør teknologi, Datatilsynet:
    Sikkerheten og kontrollen over IoT er viktig for personvernet vårt
  • Judith Rossebø, Cyber Security Specialist, ABB AS:
    Security for Smart Electricity Grid

Det blir deretter tid til spørsmål og diskusjon.

Tid: Tirsdag 8. desember 2015 kl. 8.30 – 10.00. Frokost serveres fra kl. 8.00.

Sted: Scandic Holberg Hotel, Holbergs plass 1, Oslo.

Begrenset antall plasser. Meld deg på til Unn.Skovheim@ffi.no innen 30. november 2015. Oppgi navn og firma/organisasjon.

This entry was posted in Arrangementer. Bookmark the permalink.