NISNet

NISNet – Norsk ressursnettverk for informasjonssikkerhet – var et ressursnettverk i VERDIKT programmet, støttet av Forskningsrådet. NISNet var aktivt fra 2007 til 2011. FRISC ble utviklet ut ifra erfaringene medlemmene hadde gjort i NISNet. Informasjon om NISNet sine aktiviteter finnes fortsatt på www.nisnet.no.