Norsk Kryptoseminar 2012

Norsk kryptoseminar ble i år arrangert av NSM og fant sted på Oslo Kongressenter 7.- og 8.- november 2012. Meningen er å samle fagfolk fra nasjonale forskningsmiljø og industri til å presentere sin forskning og problemstillinger. I alt var det litt over 20 påmeldte og totalt 15 foredrag (se vedlagt program). Her er noen tilfeldige smakebiter:

Gregor Leander fra DTU (Danske Tekniske Universitet) presenterte et nytt og inovativt blokk-chiffer (PRINCE) for sanntids applikasjoner hvor det er strenge krav til ventetid. Dag-Arne Osvik presenterte metodikk for raske implementasjoner av krypto i hardware og software. Dag-Arne har blant annet verdensrekorden når det gjelder effektive DES og AES implementasjoner. Leif Nilsen (Thales) presenterte problemstillinger rundt konseptet tilfeldighet i kryptografi. Andrey Bogadnov (DTU) presenterte beviselige skranker på sikkerheten på nøkkel-alternerende chiffer i en beviselig modell. Kristian Gjøsteen (NTNU) presenterte idéer på hvordan man skal kunne modellere realistiske mennesker i protokoller; mennesker oppfører seg jo ikke som datamaskiner. Hans Morten Synstnes (NSM) fortalte litt om norsk kryptohistorie. Han kunne blant annet fortelle spennende historier om rekruteringen av unge matematikere til chifferanalyse før, under og etter krigen. Joe-Kai Tsay (NTNU) modifiserer og forbedrer Bleichenbachers angrep på RSA PKCS#1v1.5 padding som fører til ny og fobedret kryptoanalyse og demonstrerer svakheten ved blant annet det Estiske elektroniske ID-kortet.

Program for arrangement http://www.frisc.no/wp-content/uploads/2012/11/NKS2012_program.pdf

This entry was posted in Arrangementer. Bookmark the permalink.