Presentasjon på nasjonalt møte om forskning på IKT-sikkerhet

Hanno Langweg presenterte FRISC verdinettverket på et nasjonalt møte om forskning på IKT-sikkerhet 3. juni 2013.

Link til dokumentet.

This entry was posted in Dokumenter. Bookmark the permalink.