Frokostmøte – Mobil betaling

Internett og mobil kommunikasjonsteknologi bringer nye digitale betalingsinstrumenter. Hvilke muligheter og utfordringer foreligger? Hva vil virke? Kan norske IKT-bedrifter bidra med teknologi og løsninger? Tre innledere belyser dette aktuelle temaet fra ulike ståsteder:

  •  Stig Frode Mjølsnes, professor, NTNU:
    Betalingstransaksjoner som infosikkerhet-system, gamle instrumenter blir som nye, digital valuta, ecash, bitcoins, mobil betaling, SIM eller smartkort. (slides)
  • Ola Martin Lykkja, R&D engineer, Q-FREE
    Krav fra myndigheter, publikum, anonymitet, nye teknologier, GPS-basert veiprising, betalingsløsninger, forhåndbetaling, kredittkort. (slides)
  • Thor Ragnar Klevstuen, Business Developer, Financial Services, EVRY
    Hvilke trender er viktigst i fremtidens betalingslandskap? Hvem er de globale aktører i denne konkurransen? Hva gjør vi her i Norden for å skape denne fremtiden! (slides)

Spørsmål og diskusjon.

Trondheim, Fredag 4. april

Se invitasjonen til arrangementet for mer informasjon

This entry was posted in Arrangementer. Bookmark the permalink.