Frokostmøte – Sikkerhet i e-helse

Vi setter søkelys på utfordringene innen sikkerhet i e-helse og hva som må til for å møte dem. Kan norske IKT-bedrifter bidra med løsninger? Vi har invitert fire eksperter som belyser dette aktuelle temaet fra ulike ståsteder:

  • Espen Skorve, post doc, Institutt for informatikk , Universitetet i Oslo:
    Brukerstyrt innovasjon i spenningsfeltet mellom personvern og pasientsikkerhet
  • Mona Holsve Ofigsbø og Espen Møller, seniorrådgivere, Helsedirektoratet:
    Tilgang til helseopplysninger på tvers av helse- og omsorgssektoren
  • Jon Ølnes, seniorrådgiver, UniBridge AS:
    PKI-basert eID for helsesektoren – hvorfor og hvordan?

Spørsmål og diskusjon.

Oslo, mandag 2. juni

Se invitasjonen til arrangementet for mer informasjon

Foredragsholder Virksomhet Tittel Last ned
Espen Skorve Universitetet i Oslo Brukerstyrt innovasjon i spenningsfeltet
mellom pasientsikkerhet og personvern
frokostmote-sikkerhet-i-e-helse-skorve.pdf
Mona Holsve Ofigsbø og Espen Møller Helsedirektoratet Tilgang til helseopplysninger på tvers av helse- og omsorgssektoren
– PKI-basert eID, tilgangskontroll og innbyggers personvern
frokostmote-sikkerhet-i-e-helse-ofigsbo-moller.pdf
Jon Ølnes UniBridge AS PKI-basert eID for helsesektoren –
hvorfor og hvordan?
frokostmote-sikkerhet-i-e-helse-olnes.pdf
This entry was posted in Arrangementer. Bookmark the permalink.