Innspill til Forskningsrådets satsing på IKT-forskning og -innovasjon

Forskningsrådet har startet prosessen med å utvikle en ny satsing på IKT-forskning og -innovasjon. FRISC ble invitert til å komme med innspill til spørsmål og problemstillinger.

Link til dokumentet.

This entry was posted in Dokumenter. Bookmark the permalink.