Presentasjon på VERDIKT konferansen 2012

Stig Frode Mjølsnes presenterte FRISC verdinettverket på Forskningsrådets VERDIKT konferanse 25. april 2012.

Link til dokumentet.

This entry was posted in Dokumenter. Bookmark the permalink.