Frokostmøte – Cybertrusler

Vi setter søkelys på utfordringene og hva som må til for å møte dem. Kan norske IKT-bedrifter bidra med løsninger? Vi har invitert tre eksperter som belyser dette aktuelle temaet fra ulike ståsteder:

  • Torgeir Broen, Forsker, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI):
    Utfordringer i Cyberdomenet

  • Ole Felix Dahl, Fagdirektør, Forsvarsdepartementet:
    Cybertrusler i et forvaltningsperspektiv

  • Christophe Birkeland, Utviklingsdirektør, Norman:
    Behov for analyse og deteksjon av malware for å møte IKT-cybertrusler

For mer informasjon se invitasjonen til arrangementet

This entry was posted in Arrangementer. Bookmark the permalink.