Finse winter school

finse-stasjonFinse vinterskole består av inviterte foredrag av internasjonalt ledende forskere med erfaring fra EU-prosjekter eller industriell utvikling, og presentasjoner og drøfting av ideer til nye tjenester og produkter av medlemmene og andre deltakere. Seminaret er på 30 foredragstimer og arrangeres årlig i løpet av en uke i april/mai. Alt presentasjonsmateriell publiseres på websider. En viktig faktor for et godt nettverk er at medlemmene har en fysisk møteplass som gir mulighet til samtale over en lengre sammenhengende periode med hverandre. Finse er et perfekt sted for et slikt møtested og vil utvilsomt bety mye for samhørigheten i nettverket.