Frokostmøte – ID-håndtering i storskala nett

Vi setter søkelys på utfordringene og hva som må til for å møte dem. Kan norske IKT- bedrifter bidra med løsninger? Vi har invitert tre eksperter som belyser dette aktuelle temaet fra ulike ståsteder

For mer informasjon se invitasjonen til arrangementet

This entry was posted in Arrangementer. Bookmark the permalink.